Prostor pro praxi

Meditační klubovna SAMOOSVOBOZOVÁNÍ Mnichovo Hradiště

TŘI PRINCIPY SAMOOSVOBOZOVÁNÍ

1.Uvedení se do přirozeného stavu

Naučit se a umět uvést se do přirozeně dokonalého prvotního stavu.
(Zde http://samoosvobozovani.cz se můžeš objednat na Uvedení se do přirozeně dokonalého stavu.)

2.Ustálení spočívání v přirozeném stavu

Prostřednictvím opakované zkušenosti prvotního stavu, mizí pochybnosti o tom, kdo jsem a co je pravá přirozená podstata. 

3.Pokračovat v úsilí až do setrvalého bezusilovného stavu

Snažit se setrvat ve stavu prvotního přirozeně dokonalého stavu, za všech okolností, až do okamžiku, kdy se začnou veškeré myšlenky a zkušenosti spontánně samoosvobozovat ve stejném okamžiku, kdy vznikají, bez nutnosti jakéhokoli úsilí, a nic již nezakrývá pravý stav. 

Takto pokračovat přímo až k plné realizaci.

Výraz samoosvobození znamená, že myšlenky a vášně netřeba zavrhovat nebo nějak měnit, ale stačí je rozeznat jako energii svého prvotního stavu.
Základem samoosvobození je bdělé vědomí přirozeně dokonalého stavu, protože jinak by naše znalost zůstala pouze teoretická.

Další praxe v klubovně Samoosvobozování nabízejí:

Probouzení skrytých vnitřních schopností

Posílení kapacity / síly / odolnosti bytosti

Uvědomění a spočinutí v klidu Vědomí / Bytí / Blaženosti

Společná kontemplace/ kultivace / meditace

Primordiální kontakt s celkovým bohatstvím a všemi jeho uspokojeními

Ozdravné meditace s Brunem Gröningem

Pranajáma

Cvičení na protažení celého těla

Svalový test

Vědomá práce s myslí – obrazovka mysli

Zvyšování úrovně vědomí – viz. David R. Hawkins

Základy pro kvantový scan

Pokud nás budeš chtít navštívit, předem napiš a domluv si návštěvu, vstup je možný pouze po předchozí domluvě.