Samoosvobozování

TŘI PRINCIPY SAMOOSVOBOZOVÁNÍ

1.Uvedení se do přirozeného stavu

Naučit se a umět uvést se do přirozeně dokonalého prvotního stavu. 
Jak na to – https://samoosvobozovani.cz/poznani-sebe-sama/

Zde samoosvobozovani@email.cz se můžeš objednat na “Uvedení se do přirozeně dokonalého stavu”.

2.Ustálení spočívání v přirozeném stavu

Prostřednictvím opakované zkušenosti prvotního stavu, mizí pochybnosti o tom, kdo jsem a co je pravá přirozená podstata. 

3.Pokračovat v úsilí až do setrvalého bezusilovného stavu

Snažit se setrvat ve stavu prvotního přirozeně dokonalého stavu, za všech okolností, až do okamžiku, kdy se začnou veškeré myšlenky a zkušenosti spontánně samoosvobozovat ve stejném okamžiku, kdy vznikají, bez nutnosti jakéhokoli úsilí, a nic již nezakrývá pravý stav. 

Takto pokračovat k plné realizaci.

Výraz samoosvobození znamená, že myšlenky a vášně netřeba zavrhovat nebo nějak měnit, ale stačí je rozeznat jako energii svého prvotního stavu. 
Základem samoosvobození je bdělé vědomí přirozeně dokonalého stavu, protože jinak by naše znalost zůstala pouze teoretická.